Farmaciile IRIS Braila

Întrebari frecvente

DREPTURILE ASIGURATILOR

 • – să aleagă furnizorul de servicii medicale precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură în condiţiile legii şi ale contractului-cadru
 • – să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită dacă îndeplinesc condiţiile prezentei legi suportînd cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate
 • – să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia
 • – să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, conform legii
 • – să efectueze controoale profilactice în condiţiile stabilite de contractul cadru
 • – să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor
 • – să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
 • – să beneficieze de servicii medicale de urgenţă
 • – să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică
 • – să beneficieze de tratament fizioterapeutic sau de recuperare
 • – să beneficieze de dispozitive medicale
 • – să beneficieze de servicii de îngrijire la domiciliu
 • – să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul
 • – să aibe dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale
 • – să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale în condiţiile legii

OBLIGATIILE ASIGURATILOR

 • – să se înscrie pe lista unui medic de familie
 • – să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate
 • – să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul cadru
 • – să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi
 • – să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului
 • – să aibe o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar
 • – să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata în condiţiile stabilite de contractul cadru
 • – să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Î: De ce daca un medicament este prescris compensat 50% sau 90% coplata depăşeşte uneori 50% respectiv 10% din preţul medicamentului?
R: Procentul de 50%, 90% sau 100% (în cazul copiilor, gravidelor şi lăuzelor sau al persoanelor care beneficiază de legi speciale) se
aplică medicamentelor care sunt mai ieftine sau egale cu preţul de referinţă stabilit de CNAS pentru medicamentele dintr-o anumită clasă. În cazul în care un medicament este mai scump decât preţul de referinţă al clasei de medicamente din care face parte diferenţa de plată este suportată integral de către pacient.

Î: Pot fi înlocuite la farmacie medicamentele de pe reţetele compensate?
R: Pacientul poate solicita înlocuirea medicamentelor prescrise de medic doar cu unele care conţin aceeaşi substanţă activă şi cu aceeaşi concentraţie. În cazul în care preţul unui medicament este mai mare decât preţul de referinţă acesta trebuie să îşi exprime acordul pe verso-ul prescripţiei.

Î: De ce unele medicamente au preţuri diferite de la o farmacie la alta?
R: Trebuie făcută distincţia între medicamentele OTC (Over The Counter) care pot avea preţ diferit în funcţie de furnizorul de medicamente şi de adaosul comercial practicat de fiecare farmacie şi cele care se eliberează doar în baza unei prescripţii medicale şi care au preţ maxim stabilit de Ministerul Sănătăţii

Î: Pacientul poate ridica medicamentele compensate de la orice farmacie?
R: Pacientul are libertatea să aleagă orice farmacie aflată în contact cu casa de asigurări de care aparţine.

Plata online folosind cardul:

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).
Nu este perceput nici un comision suplimentar pentru tranzacții.
Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.
Siguranța informațiilor dvs. este garantată de faptul că PlatiOnline nu stochează datele confidențiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizată către banca procesatoare. În acest fel informațiile dvs. sunt în sigurantă.
Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră.

 Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele Farmaciile-Iris.

Pentru livrarea comenzilor, Farmaciile Iris utilizeaza serviciile de curierat rapid Fan Courier si SameDay, dar exista si posibilitatea de ridicare comanda in una dintre farmaciile noastre.

Livrarea este gratuita in orasul Braila pentru comenzile de minim 70 lei.